Marina Sienkiewicz

Marina jest motocyklistką z Polski. Oto kilka jej spostrzeżeń na temat życia motocyklisty w Polsce, jak również wspomnienia z wycieczki w Alpy.

Marina Sienkiewicz Feb17

Marina Sienkiewicz

A view into a motorcyclist’s life in Poland and stories of long distance riding in the Alps